شعار 1403
آبشار آب سفید
الیگودرز
معرفی

معرفی

مركز بهداشت شهرستان اليگودرز با 140828 نفر جمعيت تحت پوشش به عنوان واحد زير مجموعه معاونت بهداشتي بدنه اجرايي مركز بهداشت به شمار مي رود. در اين مركز كه شامل بيش از 10 واحد فني و واحد اداري و مالي مي باشد، كارشناسان بر اساس برنامه ها و سياست هاي ابلاغ شده از معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان به اجراي اقدامات و فعاليت هاي برنامه ريزي شده مي پردازند. از وظايف مهم اين مركز پشتيباني 67 خانه بهداشت و 15 مركز روستايي، 378 روستاي تحت پوشش و 39234 خانوار درحال خدمت رساني به مردم جهت ارتقاي سلامت جامعه مي باشد.